Voortgezet speciaal onderwijs

SECA heeft hart voor het onderwijs en in het bijzonder voor het Voortgezet Special Onderwijs (VSO). Het voortgezet speciaal onderwijs is er voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. SECA is destijds opgericht, om juist ‘die speciale docent’ te vinden. We kijken sterk naar persoonlijkheden, motivatie, liefde voor het vak en doelgroep, naast de bevoegdheid en werkervaring. Dan sta je als docent sterker. Uiteraard wil je als docent kennis overdragen, maar in het voortgezet speciaal onderwijs zijn ook jouw pedagogische vaardigheden erg belangrijk.

Als docent werk je met kleine klassen van 7 tot maximaal 15 leerlingen variërende in de leeftijd tussen 12 en 20 jaar oud. Het betreft veelal cluster 4-leerlingen. Je hebt dan naast de onderwijstaak een extra opvoedende, ondersteunende rol te vervullen. Wij helpen je daarbij. Naast een goede bemiddeling en introductie zorgen we ook voor reflectie en bieden we coaching op maat door onze docentencoach, maar ook de mogelijkheden tot het volgen van de cursus. De 2-jarige HBO- opleiding Master SEN of een weerbaarheidstraining dragen bij aan het succes van de docent.

We hebben met regelmaat vacatures voor het voortgezet speciaal onderwijs voor groeps- en AVO-docenten. Ook vacatures voor de vakdocent in het VSO die gericht zijn op het praktijkonderwijs zoals koken, zorg en welzijn, algemene techniek, economie of groen hebben we veelvuldig vacant.