Opdrachtgevers

Als onderwijsinstelling wilt u goede docenten in de klas hebben staan. Uiteraard met de juiste papieren én werkhouding. Voor structurele vacatures weten wij de match te maken met een passende kandidaat. Maar ook bij (tijdelijke) uitval van uw docent kunnen wij voor de gewenste vervanging zorgen. Door onze focus beschikken we over een zeer relevant en actuele database, alsmede een efficiënt netwerk van docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Wij zijn gespecialiseerd in onderwijsvacatures:
• voor technische opleidingen in het VMBO en MBO;
• in het voortgezet speciaal onderwijs;
• voor taal en exacte vakken in het voortgezet onderwijs en MBO.

Onze docenten beschikken over een PABO of tweedegraads /eerste graads lesbevoegdheid of zijn vanuit een verkort traject bezig met hun lesbevoegdheid. Daarnaast beschikken de docenten over stage- of werkervaring in het onderwijs, alsmede een liefde voor hun vakgebied én het onderwijs. En onze docenten zijn in staat of worden getraind om te reflecteren op hun handelen. Met de inzet van onze docentcoach zorgen we voor de juiste begeleiding en ontwikkeling van docenten. Op deze wijze hebben wij altijd een pool van gekwalificeerde en gemotiveerde docenten.
Werving en selectie is nog steeds mensenwerk. SECA is ontstaan vanuit het onderwijs en vanuit deze kennis weten we de match te maken. Alle docenten die we introduceren hebben we persoonlijk gesproken, zodat we ook de beweegredenen en motieven kennen naast alle werkervaring en opleidingen.