Samenwerking vanuit kennis en kunde

SECA streeft naar uitgedaagde, tevreden werknemers, tevreden opdrachtgevers en een langdurig relatie met beide partijen. Dit bereiken we door een diepgaande specialisatie -wij richten ons uitsluitend op de onderwijssector- en tegelijkertijd een breed pakket van diensten: wij beschikken over een gedegen kennis van de onderwijsbranche in al zijn facetten.

Wij werken vanuit 5 heldere basisprincipes:

1. Luisteren

Wij luisteren naar de wensen van opdrachtgevers én van kandidaten en maken op basis daarvan een geschikte match. Succesfactoren hierbij zijn: grote kennis van en veel ervaring in de onderwijswereld, een zeer uitgebreide screening van en bekendheid met kandidaten en heldere, duidelijk geformuleerde afspraken over inzet, tarief en overige voorwaarden.

2. Marktkennis

SECA is uitsluitend gericht op de onderwijsmarkt. Wij hebben actuele kennis en weten wat zowel de werkgever als de werknemer beweegt. Wij bemiddelen onder andere docenten voor havo, vwo, atheneum, gymnasium, ROC, vmbo, mbo en praktijkopleidingen.

3. Korte lijnen

Wij vinden persoonlijk contact een eerste voorwaarde voor succesvolle samenwerking. Onze medewerkers zijn altijd aanspreekbaar op gemaakte afspraken. Wij streven naar langdurige relaties en gaan tot het uiterste om te zorgen voor tevreden opdrachtgevers en kandidaten.

4. Proactieve werkwijze

Wij zorgen op afroep voor geschikte tijdelijke collega’s, maar we houden onderwijsinstellingen ook proactief op de hoogte van mogelijk interessante kandidaten voor vast of voor uw invalpool van docenten.

5. Teamwerk

SECA opereert als een team. Wij werken nauw samen, vanuit een gezamenlijke doelstelling. Hierdoor kunt u rekenen op maximale inzet.